Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
CONDICIONS GENERALS

RESPONSABLE DE LA PÀGINA WEB

Titular:

BERNAT ALONSO MASANAS (d’ara endavant FORTE GRÀFIQUES – IMPRENTA EN LÍNIA DE CATALUNYA)

Adreça social:

Urgell, 78, 08186, Llis d’Amunt, (Barcelona)

Cif:

47977909R

Telèfon:

938414054

Lloc web:

Inici

Correu electrònic:

info@impremtaonline.cat

1.- GENERAL

Aquestes condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, des delaseva pàgina web accessible a través de la URL https://impremtaonline.cat

La realització de qualsevol comanda implica que ha llegit i acceptat aquestes condicions de venda. És possible que vulgueu imprimir una còpia d’aquest document per tal d’aportar referència futura,  així com els seus coneixements.

Aquestes Condicions Generals romandran vigents i seran vàlides durant el temps que siguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici del dret de GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, si n’hi ha, com qualsevol dels textos legals que s’exposen al Lloc Web. En qualsevol cas, l’accés al Lloc Web després de la modificació, inclusió i / o substitució, implica l’acceptació delseu per part de l’usuari.

ACCÉS I REGISTRE AL SITIO WEB

L’accés i consulta del catàleg de productes i/o serveis publicats al lloc web https://impremtaonline.cat és gratuït i gratuït, i no és necessari el registre d’usuaris.

Així mateix, amb la finalitat d’iniciar el procés de contractació dels productes i / o serveis exposats en el Lloc Web, és imprescindible que els usuaris esregistri com a usuari, seguint les indicacions que es proporcionen a continuació.

REQUISITS DE REGISTRE COM A USUARI

És imprescindible donar-sed’alta com a usuari major de  18 anys i facilitar a través del formulari facilitat per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. L’usuari es registra assumintque el seu compte d’usuari és personal i intransferible, podent donar-se d’alta al Lloc Web tant persones físiques com jurídiques.

Cada usuari registrat tindrà una clau d’accés, que en tot cas serà personal, intransferible. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint el procediment facilitat en el Lloc Web. En cap cas GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA coneixerà aquesta contrasenya,que quedaràen els sistemes de GRÀFIQUES FORTE – ONLINE IMPRENTA DE CATALUNYA xifrat.

D’acord amb això, és obligació de l’usuari notificar immediatament a GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA qualsevol esdeveniment que permeti l’ús indegut d’identificadors i / o contrasenyes, com ara robatori, pèrdua o accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva   cancel·lació immediata. Fins que no es comuniqui aquests fets, el prestador quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del mal ús d’identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

DESCARREGA’T COM A USUARI REGISTRAT

La relació jurídica derivada del registre com a Client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol dels dos parells pot acabar o suspendre aquesta relació contractual de forma unilateral en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat a aquest efecte,sense perjudici de les obligacions derivades de la formalització d’ordres prèvies al’ordenació de la relació. El Client podrà exercir unilateralment el dret d’extinció mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, una vegada realitzat el registre, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, sent segur la facultat del prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia desperta entre les parts, que està a punt de resoldre’s o que hagi acabat amb el reconeixement de culpabilitat o negligència de l’usuari i / o dany al prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o clients potencials.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES ELECTRÒNICS

PRODUCTES I SERVEIS

Els productes i serveis oferts, i les característiques dels mateixos, així com el seu naufragi apareixen a la pantalla.

GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA es reserva el dret a decidir, en qualsevol moment, els productes i / o serveis oferts a https://impremtaonline.cat. GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA pot en qualsevol moment afegir productes i / o serveis a l’ofert. Així mateix,  GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA podrà retirar o deixar d’oferir, sense previ avís, qualsevol dels productes i / o serveis oferts a https://impremtaonline.cat.

A vez en el Lloc Web de https://impremtaonline.cat, i per accedir a la contractació delsproductes i / o serveis, l’usuari haurà de seguir les instruccions indicades en el procés de compra,la qual cosa implica la lectura i acceptació de les condicions generals decompra, i les particularitats descrites en https://impremtaonline.cat.

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

Tota la informació relativa als productes i / o serveis oferts per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA per al seu Canal Online, es publicarà a través del Lloc Web, indicant la següent informació relativa a cadascun d’ells: Breu descripció i llarga descripció, preu, personalitzar botó i quantitat.  

GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA podrà,en qualsevol moment, afegir nousproductes i/o serveis als inclosos en el Lloc Web, entenent, llevat que es prestingu el contrari, que aquests nous Productes es regiran pel que estableixen les Condicions Generals vigents en aquest moment.

Productes

GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA té com a objectiu garantir la disposició de tots els productes i / o serveis que anuncia en https://impremtaonline.cat. Sense obstruir, en el cas que qualsevol producte no estigui disponible, o si s’ha adquirit ag otado, s’informarà al client de la següent manera:  per correu electrònic. 

Si el producte i/o servei no està disponible, i notificant a l’usuari, GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA podrà subministrar a l’usuari un producte i/oservei similar en caracteristics sense increment de preu, en aquest cas, l’usuari podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el dret de   desistiment  i extinció del contracte.

En cas d’invasibilitat de tota o part de la comanda, i el rebuig delsproductes substituïts per l’usuari, la devolució prèviament pagada, es farà mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada pel client

Serveis

Per a la prestació del servei, GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, donarà accés a l’usuari de la següentmanera: Per la botiga online, 48-72 hores segons les necessitats

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA.

Una vegada seleccionats els productes i/o serveis oferts per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA,l’usuari hauràde seguir les fases del procés de contractació que s’indica a continuació:

 1. Validació de la cistella de compra: L’Usuari, una vegada que la selecció dels productes que desitgi contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes seleccionats, el nombre d’unitats, el preu dels productes, el descompte si n’hi ha i les despeses d’enviament.
 2. Facilitar dades de facturació i enviament: l’Usuari, una vegada validat la seva cistella de la compra, haurà de facilitar a GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA lesdades de facturació i enviament dels productes, haventd’acceptar l’ex-prevenda,marcant la casellacorresponent, aquestes Condicions de Contractació. Si no marqueu la casella d’acceptació, el Lloc Web no us permetrà seguir endavant amb el procés de selecció.
 3. Seleccioneu la formade pagament: un cop l’Usuari proporcioni les dades de facturació i, si escau, l’enviament, ha de seleccionar la forma de pagament. Actualment, GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA valida la següent forma de pagament: Targeta de crèdit Stripe, transferència bancària,PayPal, contraresvolució  i efectiu per a la recollida a la botiga.
 4. Pagament de l’import econòmic total: l’Usuari serà redirecció automàticament pel sistema a les plataformes de pagament en línia (TPV) dels bancs co-patrocinadors dents. 
 5. Confirmació de la Compra: GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, s’enviarà al Client en el moment del pagament efectiu del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic que confirma lacomanda, després un de quan s’hagi tramit, està llest per a l’enviament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMES DE PAGAMENT.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Tots els productes i/o serveis oferts al Lloc Web estan associats al preu final del producte, així com, si escau, els descomptes que s’apliquin a aquesta compra.

Els preus que es mostren al lloc web s’apliquen exclusivament als Productes oferts a través d’aquest canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus delsoductos Pr sempre es mostren en euros i IVA,així com en qualsevol altre impost que es pugui aplicar, sent els vigentsi legalment aplicables en aquell moment.

GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA es reserva expressamentel dreta modificar els preus en qualsevol moment, sense previ avís. No obstant això, en tot cas, les tarifes vigents indicades en el Lloc Web s’aplicaran en el moment de realitzar la comanda corresponent.

FORMES DE PAGAMENT.

Per procedir al pagament, el Client ha de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostren a la fase 3 del procés de contractació electrònica, descrit anteriorment.

Tots els mitjans de pagament facilitats per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, estan subjectes a xecs i autoritzacions per part de les entitatsemissores dels mitjans de pagament (emissors de targetes i / o emissorsde comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritza el pagament, no es realitzarà el procediment de compra iniciat,cancel·lant automàticament la comanda, i no es realitzarà la compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El cobrament del preu dels Productes,lesdespeses del servei d’enviament – sin’hi ha – així com els impostos que s’apliquin, només es farà enel moment de la comanda. Les despeses d’enviament no estan incloses per al territori d’Espanya   peninsular,menys CanàriesiBalears.

Per dur a terme el pagament electrònic, GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA ha instal·lat una passarel·la de pagament de comerç electrònic proporcionada pels bancs habilitats per a ells. Totes les dades facilitades  a GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA a aquest efecte, estan degudament xifrades per garantir la màxima seguretat i confidencialitat de les elles, mantenint-se en un servidor segur certificat d’acord amb el protocol «Secure Socket Layer»(SSL).

CONDICIONS D’ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els Productes la compra dels quals s’hagi realitzat a través de la PÀGINA WEB de GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA s’enviaran a l’adreça postal indicada en el formulari de comanda, nopodien o correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara viespúbliques, places, estacions, aeroports o similars.

LLIURAMENT A DOMICILIO

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es farà, en el termini de deu a quinze dies hàbils des de la confirmació de la comanda, al’adreça postal que s’hagi inclòs en les dades de la comanda, llevat de causa de força major. L’albarà de lliurament es reenviarà juntament amb els Productes, així com la factura.

Producte

La comanda es lliurarà a l’adreça designada per l’usuari en el moment de fer la compra.

L’àmbit de lliurament es troba en les següents àrees: península d’Espanya.

Serveis

La prestació del servei oes farà de la següent manera: Per l’agència  naviliera Envialia o Correos

DRET DE DESISTIMENT DE COMANDES

L’Usuari ha reconegut el dret de desistiment de la compra realitzada a través del Lloc Web, i per tant, si no està satisfet, podrà retornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del moment en què hagi adquirit la possessió del producte/s o des de la finalització del contracte en cas de contractació de serveis de serveis.

El dret dedesistiment es podrà exercir a través dels següents canals:

 1. A fer-ho. A través del Servei Postvenda de l’establiment de la xarxa de distribució de GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA més propera, sempre aportant el Justificant de Compra.
 2. A travésdel Lloc Web, emplenant el formulari web adjunt a la sol·licitud de devolució.
 3. Contactar amb el Servei d’Atenció al Client, on s’indicaran els passos a seguir.

La devolució inclourà l’import de la compra i, si n’hi ha, les despeses de lliurament. La devolució es farà en el mateix mitjà de pagament amb quèes va adquirir l’oducte Pr, les despeses de devolució que tindrà el client.

El Client haurà de retornar els productes que s’han desistit sense cap demora indeguda i en tot cas com a molt tard 14 dies naturals des de la data en què es comuniqui la seva resolució de desistiment. La devolució de l’import corresponent a la desistiment es farà

en el termini de 14 dies naturals des de la data en què l’import de la desistiment s’hagi comunicatde manera efectiva i inequívoca i sempre que s’hagi rebut prèviament els béns o productes que s’han retirat, en cas contrari el desemborsament espodrà retirar fins a la recepció d’aquests béns o fins que el Client acrediti la devolució de la mercaderies.

Queden exclosos del dret de desistiment:

 1. La prestació de serveis, un cop executat el servei.
 2. El subministrament de béns o serveis realitzats segons especificacions del cliento clarament personalitzats.
 3. El subministrament de béns segellats que no siguin adequats per a la devolució per motius de protecció de la salut o higiene i que s’han desprecintat després del part.
 4. La provisió d’enregistraments de so o vídeossegellats o programari segellat que han estat desprecintats pel Client després del lliurament.
 5. La provisió de continguts digitals (que no es proporciona en un suport material) quan ja s’ha iniciat l’execució. El Clientsap expressament que un cop iniciada la descàrrega digital perdrà el dret de desistiment.
 6. Qualsevol altre bé o servei de l’article 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució del valor dels béns resultants d’una manipulació diferent de la necessària per establirla seva naturalesa, característiques o funcionament. En qualsevol cas, amb la finalitat de fer ús del dret de desistiment, és necessari que els Productes siguin retornats en el seu embalatge original juntament amb la factura, en cas que siguin retornats sense aquest embalatge original o danyat l’import a pagar al Client per a la devolució del producte es reduirà en l’importcorresponent. Abans de tornar el Producte, el Client ha d’assegurar-se que està degudament protegit i segellat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

Garantia

Quan els Productes adquirits presentin una falta de conformitat perquè no es correspon amb les característiques que s’ofereixen,tenen defectes que impedeixen el seu ús normal segons la seva naturalesa, o per no oferir els serveis descrits per a això, el Client tindrà dret al saneamien al bé adquirit en el termini de 14 dies des de la compra i en les condicions i mitjans deprova regulatsen el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats de punt de venda per verificar la veracitat dels defectes, el seu origen iel moment de la seva aparició. En cas de venda en línia, el client haurà d’enviar un correu electrònic adjuntant una fotografia del producte.

ATENCIÓ AL CLIENT I POSTVENDA

Qualsevolcònsol de llaços, suggeriments, queixes o queixes sobre la venda en línia dels Productes es pot fer a través del nostre Servei d’Atenció al Client:

Persona de contacte: Bernat Alonso Masanas i Meritxell Font

Correu electrònic: info@impremtaonline.cat

Telf.: 938414054

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació facilitada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, enla seva qualitat de responsable i gestor dellloc web,així com encarregada de tractar les dades de la comanda sobre l’ajudadel Punt de Venda, que a tots els efectes serà el Responsable del Fitxer amb les dades personals dels Clients que realment han realitzat la compravenda.

Les dades recollides es posaran a disposició del’empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l’article adquirit a través del lloc web https://impremtaonline.cat,així com a qualsevol altre operador implicat en el procés decompra, i / o lliurament, amb la finalitat de complir el contracte o contractes amb el client i les relacions que se’n deriven. En qualsevol cas, abans de comunicar a qualsevol tercer les dades personals del Client, el Client haurà d’acceptar-les amb caràcter exprés amb antelació.

Així mateix, i llevat que el Client s’hi hagi oposat expressament expressament, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, notícies i ofertes sobre els productes i serveis de GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, correu electrònic, SMS o similars. Per donar-se de baixa del servei d’enviament de comunicacions publicitàries pot fer-ho a través de https://impremtaonline.cat osol·licitar-ho segons estigui disponible enla Política de Privacitat de GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA.

Així mateix, l’usuari pot contactar, per exercir els seus drets d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició, a GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA  amb 47977909R i domiciliat a Urgell, 78, 08186, Llis d’Amunt, o per correu electrònic dirigit a info@impremtaonline.cat adjuntant fotocòpia del seu DI en ambdós casos. El tractament de les dades personals per part del GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per al’accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que estableix la Política de Privacitat del lloc web https://impremtaonline.cat

General

Aquestes condicionss’han establert amb antelació, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA posa a la seva disposició aquestes Condicions Generals, perquè puguin ser emmagatzemades i reproduïdes,complintaixí el deure legal d’informació prèvia.

GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de les mateixes i / o els continguts que s’hi incorporin. Vostè reconeix expressament i accepta que en qualsevol moment GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA podrà interrompre, desactivar i/o cancel·lar l’accés i/o ús del Lloc Web, sense que GRÀFIQUES FORTE – IMPRENTA ONLINE DE CATALUNYA en sigui responsable.

En el cas que qualsevol disposició o disposició d’aquestes Condicions Generals sigui nul·la, en la seva totalitat o parcialment, per qualsevol Tribunal, Tribuna l o òrgan administratiu competent, aquestanul·litat o no aplicació no afectarà la resta de disposicions. En aquest cas, les clàusules en qüestió seran substituïdes per una altra clàusula o clàusules   que tenen els efectes més similars als dels suplents.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les parts acorden expressament que aquest contracte es regirà i interpretarà, en tots els seus termes i condicions, d’acord amb la legislació espanyola vigent.

 

Les parts se sotmeten expressament, per qualsevol qüestió o divergència que pugui sorgir per la interpretació, l’acompliment i l’acomplimentd’aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del comprador o al lloc de celebració de l’obligació  contractual

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot enviar un correuelectrònic a l’adreça electrònica o física indicada en l’apartat d’identificació, comprometent-nos a buscar en qualsevol moment una solució amistosa al conflicte.

Darrera actualització:  dijous, 31 de març de 2022